Echte Liefde Wacht

samenwonen of trouwen?

Foto

MYTHE: Samenwonen is een makkelijke manier om een relatie 'uit te testen' vooraleer je je engageert in een huwelijk.

VERKLARING: Terwijl het een goed idee is om een testritje met een nieuwe auto te maken voor je hem koopt, werkt dat niet zo voor een huwelijk. Samenwonen komt eigenlijk neer op een 'doen-alsof-huwelijk' en lijkt in niets op 'the real thing'. Koppels die samenleven hebben vaak een bepaalde houding: 'ik kan nog weg wanneer ik wil' en 'mijn geld versus jouw geld', wat gehuwde partners vaak niet hebben. Getrouwde koppels hebben vaak een sterkere band met elkaar door hun belofte van trouw en duurzaamheid, en hebben vaak ook minder vluchtige relaties.   

MYTHE: Samenwonen zal ons een sterker huwelijk geven.
VERKLARING: Hoewel vele koppels ervan overtuigd zijn dat eerst samenwonen hen een voorsprong zal geven in het huwelijksleven, blijkt uit studies net het omgekeerde. Koppels die eerst samenwonen hebben na hun huwelijk 50 procent meer kans om te scheiden dan koppels die dit niet doen!

MYTHE: Inkomsten en uitgaven delen zal je relatie makkelijker maken.
VERKLARING: In het begin kan het makkelijker lijken om alle geldzaken samen te beheren, maar er zullen na een tijd onvermijdelijk problemen opduiken. Koppels die samenwonen hebben meer financiële discussies. Conflicten zullen ontstaan over wie verantwoordelijk is voor welke rekening, en wiens recht het is de ander te vertellen hoe hij/zij geld moet spenderen. 

MYTHE: Je seksleven gaat achteruit wanneer je getrouwd bent.
VERKLARING: Het niveau van seksuele tevredenheid is hoger onder getrouwde koppels dan bij samenwoners. Koppels die samenwonen zijn vaker ontrouw dan getrouwde koppels. 

MYTHE: Het huwelijk is gewoon een vodje papier. 

VERKLARING: Emotioneel, fysiek en spiritueel is het huwelijk zoveel meer dan een blad papier. Het is een engagement, een belofte. Het huwelijk uitsluitend beschouwen als een legaal contract doet de intrinsieke betekenis tekort en doemt de relatie bijna tot mislukken. Als koppels het huwelijk niet zien als een liefdevolle, toegewijde relatie, dan is een scheiding vroeg of laat bijna onvermijdelijk. 

MYTHE: Het is toch maar tijdelijk. 

VERKLARING: Veel mensen gaan samenwonen met de idee dat ze snel zullen trouwen. Het blijkt echter dat samenwonen niet per se een stapsteen is naar het huwelijk. De statistieken wijzen uit dat 60 procent van de koppels die samenwonen niet zal trouwen omdat ze de relatie beëindigen (39%) of omdat ze altijd blijven samenwonen (21%). 

MYTHE: Als er al kinderen zijn is samenwonen de beste optie. 
VERKLARING: Het effect van een nieuwe partner die samenwoont met mama of papa is voor kinderen aanzienlijk. Kinderen die opgroeien in deze situatie riskeren emotionele en sociale moeilijkheden, slechte prestaties op school, vroege seksuele betrekkingen en moeilijkheden met permanente emotionele binding in volwassen relaties. Als een man in het huishouden niet de biologische vader is, worden kinderen blootgesteld aan groter risico op fysiek en seksueel misbruik.

Wat denkt de Kerk over samenwonen? 
De Kerk is erg bezorgd over ongehuwd samenwonen omdat het zo gewoon is geworden. Ze ziet dat het, op lange termijn, gezinnen zoveel ongeluk bezorgt. Dit is op de allereerste plaats zo omdat samenwonen eenvoudigweg niet overeenstemt met Gods plan van het huwelijk, ook al stemt de samenleving ermee in. Dit zou wel eens de reden kunnen zijn waarom stellen die voor hun huwelijk hebben samengewoond het zeer moeilijk vinden hun huwelijk in stand te houden. 

Ons christelijk geloof leert ons dat een seksuele relatie alleen thuishoort binnen het huwelijk. Seks buiten het huwelijk betekent gebrek aan respect voor het huwelijk, voor de heiligheid van seks en voor de menselijke waardigheid.