Echte Liefde Wacht

vorige  keren

ELW 49: ZUSTERS THERESIA EN MAGDALENA OVER HEILIGEN IN EEN NOTENDOP

Archieven

Het hoe en waarom van Echte Liefde Wacht

 past uiteindelijk in het bredere kader van het doel van ons leven: heilig worden. Zuster Theresia en zuster Magdalena, van de Zusters van Liefde van Kortemark, gaven ons ‘in notendop’ het voorbeeld van enkele heiligen die ons daarbij kunnen helpen door ons op een bijzondere manier te inspireren. Hieronder enkele van de heiligen die ze bespraken.

Categorieën

De Heilige Maria Goretti

De heilige Maria Goretti is afkomstig uit Italië, geboren op 16 oktober 1890, en is afkomstig uit een arm gezin. Het was een vroegrijp meisje dat echt wel wist wat ze wou doen. Ze is als martelares gestorven door haar buurjongen Alessandro die haar 14 messteken had toegediend omdat hij haar wou aanranden. Zelf wou zij haar maagdelijkheid bewaren, zij wou niet trouwen. Het was een heel vroegrijp meisje en was dus ook heel dienstbaar naar de anderen toe. Zij is zalig verklaard in 1947 en 3 jaar later heilig verklaard door paus Pius XII, en het bijzondere was dat haar moordenaar ook aanwezig was op haar heiligverklaring. Hij had zich helemaal bekeerd, hij heeft dus een hele bekering doorgemaakt. Het is de patroonheilige voor de slachtoffers van aanrandingen en vergevingsgezindheid omdat ze ook op haar sterfbed haar moordenaar heeft vergeven. Haar feestdag is op 6 juli. Het is een heel gepaste heilige voor Echte Liefde Wacht.

De zalige Giorgio Frasatti

De zalige Geogrio Frasatti werd geboren in 1901 in Turijn in Italië in een welgesteld gezin, zijn vader was de oprichter van de krant La Stampa, die nog steeds actief is in Italië, dus hij was van rijke afkomst. In het huwelijk van zijn ouders waren er heel veel problemen, dus er was enorme spanning, en de enige reden waarom ze nog samen bleven, was omwille van de firma. Dus ze konden niet scheiden. Van jongs af aan had hij een diep geloof en op 14 jarige leeftijd vroeg hij of hij elke dag mocht gaan communiceren. Hij heeft die toestemming ook gekregen, wat heel buitengewoon was in die tijd. Je mocht wel dagelijks naar de Mis gaan, maar je kon toen nog niet dagelijks communiceren, dat was toen nog niet toegestaan. Hij heeft zijn leven in feite opgebouwd op de dagelijkse Mis en op de nachtaanbidding. Al heel vroeg, vanaf zijn 17 jaar, sloot hij zich aan bij de St. Vincentiusbeweging om in te staan voor de armen, voor de noodlijdenden, en de soldaten die terugkwamen uit de eerste wereldoorlog. Hij was rijk - zijn ouders waren rijk - dus hij had veel geld. Maar al zijn vrije tijd bracht hij door met de armen, en hij gebruikte dan ook zijn geld om de armen te helpen. Hij kreeg dus bijvoorbeeld geld om in eerste klas te rijden, maar hij kocht dan een ticket voor de derde klas, en zijn mama vroeg dan: “Waarom koop je een ticket voor de derde klas?” Dan antwoordde hij: “Omdat er geen vierde klas bestaat.” Hij was een heel opgewekt man, heel joviaal en super vriendelijk, enorm nederig, maar de overschot van zijn geld gaf hij dan aan de armen. Maar hij deed dat wel in het verborgene, hij deed het niet voor de schone schijn.
Hij kreeg op een bepaald moment polio, wellicht omwille van zijn werk voor de armen, maar hij heeft daar niets van gezegd omdat zijn grootmoeder op sterven lag, en iedereen was al erg bezorgd voor de grootmoeder. Als gevolg heeft hij zes dagen enorm geleden, en is hij daarna gestorven.

Op zijn sterfbed vroeg hij nog aan een vriend om medicatie te gaan halen voor iemand anders die ziek was. Op zijn begrafenis was zijn familie stomverbaasd over de grote massa arme mensen die waren komen opdagen. Al die ‘probleempersonen’, wat komen die hier doen? Allemaal voor onze zoon? En de armen zelf zeiden: wat? Komt Giorgio van zo’n rijke familie? Dus hij had eigenlijk een heel nederig tweede leven, hij deed niets voor het oog van de mensen. Toen zei zijn vader tegen zijn moeder: wij kenden onze eigen zoon niet. Na zijn dood is zijn vader bekeerd, want hij was voordien niet gelovig, en het kwam terug goed in het huwelijk van zijn ouders. Hij is de patroon van de Wereldjongerendagen. Je ziet hem op vele foto’s blijgezind lachen.

De heilige Gianna Beretta Molla

Gianna Beretta (1922-1962) is enorm bekend in de pro-life beweging. Zij was een dokteres, enorm vroom, heel diep gelovig. Na haar doktersstudies heeft ze nog verder pediatrie gestudeerd. Ze trouwde in 1955 met Pietro Molla. Ze kregen drie kinderen. Eigenlijk was haar verlangen om naar de missies te gaan, als dokteres, om daar moeders te kunnen helpen bij hun bevalling, want haar broer was daar ook. Maar bij haar vierde zwangerschap merkte ze dat ze baarmoederkanker had. Ze kreeg van de dokter drie opties: 1) abortus, 2) de baarmoeder verwijderen, 3) de tumor verwijderen. Als dokter wist ze heel goed wat de implicaties zouden zijn. Ze koos radicaal voor het sparen van haar kind. Bij het verwijderen van de tumor traden er complicaties op, en haar leven hing aan een zijden draadje. Ze zei op een gegeven moment: als je moet kiezen tussen mij of het kind, kies voor het kind, ik sta er op, je mag niet keizen voor mij. Op 21 april had ze een keizersnede, en haar dochter Gianna Emanuela werd geboren, die leeft nog steeds. Bij de keizersnede zagen ze dat er al enorm veel infecties waren opgetreden, en een week later overleed ze. Ze werd al heel snel een voorbeeld ‘voor het leven’, omdat ze zo radicaal voor haar kind koos in plaats van voor haarzelf. De laatste dagen voor haar dood zei ze aan haar man Pietro: “Ik heb de hemel gezien, het is er zo mooi, maar ik moest nog terugkomen om nog te lijden. Want het is niet juist voor de Heer te verschijnen zonder eerst geleden te hebben.” Ze werd heiligverklaard in 2004, in aanwezigheid van haar echtgenoot. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de Kerk dat een vrouw heilig werd verklaard in aanwezigheid van haar echtgenoot. Haar dochter geeft heel veel getuigenissen die je gemakkelijk kan terugvinden op Youtube. Die dochter is zelf dokteres geworden. Je kan ook veel brieven van haar terugvinden. Het is ook echt een heilige voor getrouwde mensen. Want bij ons op het internaat zeiden de kindjes, en daar hadden ze wel een punt, ‘het zijn altijd zusters en paters die heilig zijn, heb je er geen gewone, zoals ons?’ En zij is er dus één, een getrouwde vrouw, en een goede moeder. Haar feestdag is ook haar sterfdag, 28 april, want de sterfdag is de dag van de geboorte in de hemel. ​

Reageren is niet langer mogelijk.