Echte Liefde Wacht

wat?

Wat is 'Echte Liefde Wacht'?

Foto

​‘Echte Liefde Wacht’ is een beweging ‘van’ en ‘voor’ jongeren die zich niet zomaar laten meeslepen door de tijdsgeest, maar die bewust kiezen voor een positieve levenshouding. Wij willen een antwoord bieden en jongeren helpen, daar waar de ‘veilig vrijen’ campagnes slechts verwarring en onbegrip zaaien. De zuiverheid naar ziel en lichaam is het fundament van de echte liefde die elk van ons vrij maakt om lief te hebben en anderen te respecteren.

Kuisheid is de gave om onze seksualiteit te beleven zoals God het bedoeld heeft. Hij vraagt ons om deze unieke gave ongeschonden te bewaren tot onze huwelijksdag. Het is niet altijd even gemakkelijk om kuis te zijn, maar we weten dat het mogelijk is met de hulp van God.

Kuisheid is dus een sterke deugd. Door seksuele zelfbeheersing bewijzen we dat we elkaar respecteren.

De inhoud en de thema’s waar ‘Echte Liefde Wacht’ voor staat zijn verwoord in de belofte die de deelnemers totaal vrijblijvend kunnen afleggen tijdens de trefdagen van Echte Liefde Wacht:

"Ik sta helemaal achter “Echte Liefde Wacht”. Ik wil mijn uiterste best doen om vanaf vandaag kuis te leven en te wachten met seksuele betrekkingen tot de dag van mijn kerkelijk huwelijk. Dit beloof  ik voor God, mijzelf, mijn familie, mijn vrienden, mijn toekomstige verloofde en mijn toekomstige kinderen. Als gedoopte en gevormde weet ik dat God mij hierbij zal helpen door het gebed en de Sacramenten: de H. Mis en de Biecht. Ik stel deze belofte onder de bescherming van de Heilige Maagd Maria."

"Met één grote boog springt de liefde over de dikke muur van onze zelfgerichtheid; zij maakt het verlangen onbaatzuchtig, reduceert persoonlijk geluk tot een bijkomstigheid en plaatst de belangen van een ander in het centrum van ons wezen."

C.S. Lewis.​

“We moeten de discretie en de zedigheid beleven, niet alleen uiterlijk, maar in ons hele gedrag. In het bijzonder hoe we ons kleden, hoe we wandelen, onze conversaties en alle soortgelijke acties.”
- H. Alphonsus Liguori

Echte liefde voor God:

Je kan je liefde voor God tonen door Hem te gehoorzamen. Wij mogen Hem onze Vader noemen en weten dat Hij oneindig barmhartig is.

Echte liefde voor jezelf en je familie:

Door kuis te leven, kan je jezelf en je familie heel wat leed besparen: veelvuldig gebroken relaties, schuldgevoelens, ziekte, …

Echte liefde voor je vrienden:

Bij seksuele betrekkingen voor het huwelijk zoek je grotendeels jezelf. Je probeert je nieuwsgierigheid of je ongeduld te bevredigen. Je probeert de eenzaamheid te ontvluchten. Je zoekt troost en geborgenheid of wat amusement zonder je blijvend in te zetten. Niet de ander staat in het centrum van je gedachten, maar jezelf. Je gedraagt je dus egoïstisch en dat kwetst altijd de andere. Als je echt van je vrienden houdt, kan je ervoor kiezen om hen niet te kwetsen door ongepast seksueel gedrag. Door te wachten en de ander echt te leren kennen, toon je je respect.

Echte liefde voor je toekomstige echtgeno(o)t(e):

Je kan je kinderen die je later misschien zal hebben al liefhebben door kuis te leven en ervoor te zorgen dat ze in een liefhebbend, hecht en gezond gezin zullen worden ontvangen.

​Een beetje geschiedenis van ELW Vlaanderen
De eerste bijeenkomst van Echte Liefde Wacht in Vlaanderen vond plaats in april 1995. Tientallen enthousiaste deelnemers zorgden voor een hoopvolle start. Ze getuigden van de noodzaak gelijkgezinde jongeren samen te roepen om elkaar te sterken in deze positieve levenshouding. Op 7 oktober 1995 kwam Mgr. Van den Berghe, bisschop van Antwerpen de jongeren toespreken. Wij mochten reeds vele andere prominenten uit de katholieke Kerk ontvangen: Mgr, Léonard, Kardinaal A. Trujillo, Mgr. de Jong,… Elke bijeenkomst leggen verschillende jongeren tijdens de afsluitende H. Mis hun belofte af.  Na enige omzwervingen heeft Echte Liefde Wacht zijn vaste stek gevonden in Sint-Katelijne-Waver. Tweemaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Alle jongeren die onze doelstellingen kunnen onderschrijven zijn van harte welkom!