Programma 

9.00u   Warme drank en versnapering
9.30u  Verwelkoming

10.00u  1ste spreker

12.00u  Zang

12.30u  Lunch (soep is voorzien)
13.30u  Rozenkrans

14.30u  2de spreker
16.00u  Aanbidding en biechtgelegenheid
17.00u  H. Mis
18.00u  Spaghetti en gezellig napraten

Foto

​De belofte

Deze mag afgelegd worden tijdens de afsluitende H. Mis: Ik sta helemaal achter Echte Liefde Wacht. Ik zal vanaf vandaag kuis leven en wachten met seksuele betrekkingen tot de dag van mijn kerkelijk huwelijk.

Dit beloof ik voor God, mijzelf, mijn familie, mijn vrienden, mijn toekomstige verloofde en mijn toekomstige kinderen.
Als gedoopte en gevormde weet ik dat God mij hierbij zal helpen door het gebed en de sacramenten: de H.Eucharistie en de biecht.

Ik stel deze belofte onder de bescherming van de Heilige Maagd Maria.​

ELW-jongerenbijeenkomst op

zaterdag 12 oktober 2019 ​voor jongeren tot 30 jaar

Foto

ELW-jubileumbijeenkomst op 

zondag 13 oktober 2019 voor alle leeftijden 

Foto

Boekvoorstelling nieuw boek pater daniel maes

Foto

Zowel op zaterdag als op zondag zal pater Daniel Maes zijn nieuwe boek voorstellen: "Als jullie zwijgen zullen de stenen schreeuwen":
De wereld staat aan de rand van een afgrond. Militaire, po- litieke en economische spanningen lopen steeds hoger op. De West-Europese beschaving heeft zijn wortels ontkend en God verbannen. Zonder eerbied voor God, geen eerbied voor de mens. Schepping en mens zijn geen gave Gods meer, maar manipuleerbare producten geworden. Veel christenen en kerkleiders volgen de destructieve trend van de openba- re opinie. De onverwoestbare waardigheid van ieder mens bestaat in het feit dat hij geschapen is naar Gods beeld om eens in de eenheid met Hem volkomen gelukkig te zijn. De goddelijke symfonie van de menselijke liefde bevat het ontzagwekkende wonder van de menselijke vruchtbaarheid, waarvan Jezus Christus, stervend op het Kruis, het diepste geheim openbaarde: de totale gave van zichzelf uit liefde en in vrijheid. De Kerk heeft dit mysterie alle eeuwen door verkondigd en verdedigd. De voorstelling van de “duistere middeleeuwen”, gevolgd door de “verlichting” als motor voor een onbeperkte vooruitgang, bekroond door de Franse Revolutie, is een geschiedvervalsing om het christelijk geloof en de Kerk te verduisteren. Altaar en troon werden omvergeworpen. Plots was niets heilig en daarom was ook niets meer veilig. Het werd een terugkeer naar de barbaarsheid van massamoorden en een dictatuur van de godin van de rede. Een andere in- grijpende evolutie kwam van de kunst- matige hormonale contraceptie, toege- juicht als

de grootste ontdekking van onzetijd. Inderdaad heeft geen enkele andere ontdekking het maatschappelijk leven devoorbije halve eeuw zo grondig veranderd. De tijd van deze “duistere” verlichting en de tijd van de contracep- tieve roes lopen ten einde en de wer- kelijkheid toont nu de vernietigende aanval op zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid, waardoor de mens alleen maar ongelukkiger wordt. Er zijn echter bijzonder hoopvolle, nieuwe perspectieven. Enerzijds is een verantwoorde, natuurlijke en bewuste beleving van de vruchtbaarheid voor gehuwden nu perfect mogelijk (sensi- plan). Anderzijds is er een vernieuwde leer: “de theologie van het lichaam”.
Er zijn mensen nodig die getuigen van het wonder van Gods schepping, de vreugde van een totale wederzijdse gave van zichzelf in huwelijk en gezin en de eerbied voor het menselijk leven, dat heilig is, vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood. Een waardige, aan- gepaste zorg voor stervenden is hiervan een erg inspirerend voorbeeld.

Programma van de jongerenbijeenkomst op 12 oktober

Foto

ELW-jongerenbijeenkomst op

zaterdag 27 april 2024 ​voor jongeren tot 30 jaar

ELW-jongerenbijeenkomst op

zaterdag 26 maart 2022 ​voor jongeren tot 30 jaar