Echte Liefde Wacht

vorige  keren

Archieven

ELW 50: Pater Daniël Maes 'als jullie zwijgen zullen de stenen schreeuwen'

Eerst en vooral willen wij Pro Vita feliciteren met deze 50ste jubileumeditie, wat toch echt iets wonderlijks is. Het is met een dankbaar hart dat wij hier zijn, omdat het toch iets wonderlijks is in deze tijd, in deze wereld. Onze drie kinderen zijn hier jaren naartoe gekomen of komen nog; dat is toch een heel grote zegen. God zij dank en dank aan de mensen die zich hiervoor inzetten!

Wij zijn Tony en Dominique De Wilde en wonen in Deinze. Wij hebben drie kinderen die ondertussen al het huis verlaten hebben en die hun bruid of bruidegom gevonden hebben. Twee zijn gehuwd en eentje is religieuze geworden, is in het klooster gegaan. Eén van de beste kloosters van ons Vlaamse land, nl. bij de ‘Zusters van Liefde’ in Kortemark. Een echte zegen voor ons. En doordat de twee anderen gehuwd zijn, hebben we al twee kleindochtertjes die ook een heel grote vreugde en heel grote zegen zijn.

ELW 51: Mgr. De jong - 'Maria en de zuiverheid'

ELW 51: Dhr. & Mevr. Anthony en inge qvick-noppen

 'De 5 talen van liefde'

ELW 49: Getuigenis E.H. Bernard Debeuf

VE. H. Bernard Debeuf werd geboren in 1939, en priester gewijd in 1964. In 1991 begon hij, in opdracht van en op voorspraak van Maria, de Moeder Gods, aan een nieuw avontuur. De opdracht was de stichting en de uitbouw van een nieuwe religieuze gemeenschap in Vlaanderen. Een nieuwe religieuze gemeenschap stichten heeft iets weg van een gezin stichten, maar dan op een zuiver geestelijk fundament.

Net zoals het in deze tijd moeilijk of alleszins zeldzaam lijkt om jongeren te vinden die bewust voor een kerkelijk huwelijk kiezen, en ook daaraan voorafgaand in kuisheid te leven, lijkt het stichten van een nieuwe religieuze gemeenschap in deze tijd en in ons land niet vanzelfsprekend. Maar God en Maria blijven dezelfde, en maken dat nu nog steeds mogelijk. Bernard Debeuf kwam getuigen van hoe die opdracht en oproep is gelopen. Hieronder een sterk ingekort verslag van zijn getuigenis.

ELW 49: Stefan & Mieke over 'Echte Liefde Wacht, 20 jaar later'

Stefan en Mieke waren in oktober 1995 op de tweede Echte Liefde Wacht bijeenkomst die werd georganiseerd. Nu, 20 jaar huwelijk en 5 kinderen later, zijn ze komen getuigen hoe ze hun verkering hebben beleefd, en welke invloed het ‘wachten’ ook nu nog in hun huwelijk heeft. Hieronder een korte samenvatting van hun zeer mooie en uitgebreide getuigenis.

ELW 52: mgr. Vanhoutte

'geroepen om teken te worden van gods liefde'

ELW 52: dhr. jan vos - 'het sacrament van het huwelijk'

ELW 52: dhr. Dirk Materne - 'het wonder van het leven' - DEEl 1

ELW 53: Mevr. Sylvia Brunet - 'De Heilige Hildegard van Bingen,                                                                                          een vrouw voor onze tijd'

ELW 53: Mevr. Eliza Oudshoorn - 'De lijkwade van turijn,

                                                                                           de lijkwade van Jezus?'

ELW 53: dhr. Dirk Materne - 'het wonder van het leven' - DEEl 2

ELW 54: Mgr. De jong - 'THeologie van het lichaam'

ELW 54: Immanuel Boie - Zandvoorstelling

ELW 55: E. H. LuCas simons - 'Je lichaam om lief te hebben'

ELW 55: E. H. Dirk Van Der Linden - 'Ware blijdschap'

Het hoe en waarom van Echte Liefde Wacht past uiteindelijk in het bredere kader van het doel van ons leven: heilig worden. Zuster Theresia en zuster Magdalena, van de Zusters van Liefde van Kortemark, gaven ons ‘in notendop’ het voorbeeld van enkele heiligen die ons daarbij kunnen helpen door ons op een bijzondere manier te inspireren. Hieronder enkele van de heiligen die ze bespraken.

ELW 49: ZUSTERS THERESIA EN MAGDALENA OVER HEILIGEN IN EEN NOTENDOP

“Zijt gij in staat de beker te drinken die Ik drink?…” (Marcus 10,38). Deze woorden moeten de gedachten van Mgr. Thuân van Nguyen bezig gehouden hebben. Hij is 48 jaar oud als hij in 1975 aartsbisschop wordt van Saigon in Viëtnam en door het communistische regime zonder hoop op een eerlijk proces opgepakt wordt en gevangen gezet wordt.

ELW 46: CISKA EN JAAP OVER ' HOE GA JE AL CHRISTEN OP EEN, JUISTE, GEZONDE, EN GOEDE MANIER OM MET SEKSUALITEIT?'

Het onderwerp waarmee Ciska en Jaap ons meer dan een uur geboeid hebben, is: ‘Hoe ga je als christen op een juiste, gezonde, en goede manier om met seksualiteit?’
Jaap komt uit een Nederlands katholiek gezin. ‘Mijn ouders volgden nog wel in bepaalde mate de katholieke moraal, maar niet echt strikt. In onthouding leven tot aan het huwelijk bijvoorbeeld was iets dat voorbijgestreefd was.

*Eeuwige echte liefde wacht

Ook bij de toespraak van Julie leren we wat Gods Liefde betekent in de praktijk. ‘Mijn ouders waren katholiek en wilden een dieper geloof aan ons, hun kinderen geven. Op een gegeven dag zijn we met ons gezin naar Medjugorje op bedevaart gegaan en hebben daar de diepere waarde van de dagelijkse Eucharistie, van het rozenkransgebed, van de maandelijkse biecht en van de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament leren kennen.​

De Katechismus laat ons weten dat “De liefde ziel is van de heiligheid waartoe wij allen geroepen zijn.” Het hart van het gelovige christenzijn is de Liefde. Heb je het gezien? Dé Liefde, ja, met een hoofdletter. Wij weten immers: God is Liefde.
Om te weten hoe we moeten liefhebben, om te weten wat de liefde is, moeten we dus naar God durven kijken. We moeten ons door de Liefde durven laten raken. We mogen ons door die Liefde laten leiden. Waarom ook niet om te helpen in de zoektocht naar een geliefde, een lief. (Of wie weet dé Geliefde?)

Gods liefde is een drievoudige liefde. Het is de liefde van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. In deze voordracht willen we leren van deze drievoudige liefde van God voor ons. In deze voordracht willen we op zoek gaan hoe deze Liefde ons kan helpen in onze zoektocht naar de liefde. In deze voordracht wil ik met jullie delen hoe Gods liefde mij heeft geraakt, mij leidt en mij helpt in mijn christenzijn, kloosterling-zijn en priester-zijn.

Niet minder overtuigd en begeesterend was de lezing van Selina De Maeyer. Selina is een free-lance fotografe, actief in binnen- en buitenland, en komt in het kader van haar beroep regelmatig in contact met allerlei bekende en minder bekende personen. Zij is terechtgekomen in een wereldje dat in haar eigen woorden: “haaks staat op onze geloofsovertuiging.” Dat bedoelde ze heel persoonlijk en concreet omdat Selina twaalf jaar geleden ook de belofte Echte liefde Wacht heeft afgelegd. Zij voelde met volkomen innerlijke zekerheid: dit is de weg naar ware liefde! Na studies belandde zij een beetje pardoes als fotografe in de middens van mode en kunst. Een wereld van “seks, drugs en verderf”, zegt ze. Maar haar doel is hetzelfde gebleven. Zij wilde schoonheid in beeld brengen.

ELW 42: PATER DANIEL ARTMEYER OVER GODS DROOM MET JE LEVEN

Onze eerste spreker was pater Daniel Artmeyer. Pater Daniel Artmeyer is een dertigjarige die op verbazingwekkend korte tijd zijn moedertaal Duits ingeruild heeft voor meer dan behoorlijk Nederlands. De goede pater behoort tot de Servi Jesu et Mariae (SJM - Dienaren van Jezus en Maria). Dit is een katholieke gemeenschap van religieuzen (priesters en broeders), in 1988 opgericht door de Duitse pater Andreas Hönisch (1930-2008), een voormalig jezuïet. In 1994 werd de SJM als congregatie van pauselijk recht erkend. Hun hoofdhuis bevindt zich in Blindenmarkt, Oostenrijk. Duitsland zendt zijn zonen uit zeg maar, want de pater is sedert enige tijd in het Oud-Klooster te Maleizen bedrijvig. Hij helpt er pater Gert Verbeken en richt zich specifiek op de jongeren: godsdienstonderwijs en de katholieke jeugdbeweging. De titel van zijn lezing: Gods droom met je leven.

Liesbeth was de laatste spreekster. Last but not least zeg maar. Strijdvaardig als altijd, riep ze elkeen op om te volharden in de geestelijke krachtmeting die onze dagen kenmerkt. Soms, begon ze, lijkt het alsof we wakker geworden zijn op een vreemde planeet: de wereld lijkt wel eens compleet absurd.

De laatste spreker van de dag was Michaël Bauwens. Hij doctoreert in de wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij wilde dan ook begrijpelijkerwijs de jongeren duidelijk maken dat er aan de waarheid van het geloof ook een filosofische waarheid voorafgaat. God is onmiskenbaar de allerbelangrijkste persoon die er is, de enige werkelijk eeuwige en onvergankelijke, terwijl al het aardse aan tijdelijkheid en vergankelijkheid onderworpen is.

Na het middagmaal en stille aanbidding maakte Mgr. Léonard zijn opwachting. Ergens in zijn overvolle agenda vond de Monseigneur de tijd om naar Sint-Katelijne-Waver te komen. Hij maakte meteen duidelijk dat hij ondanks alles graag gekomen was, dat dit alles hem na aan het hart lag en dat hij het grootste respect had voor de jongeren en voor de beweging Echte Liefde Wacht. De jongeren kregen vervolgens een uiteenzetting om duimen en vingers van af te likken, de neerslag van jaren diepgaande en diepzinnige reflectie van een man, die een beetje als paus Paulus VI buitengewoon intelligent, moedig, integer en goedhartig is, maar de tijdsgeest tegen heeft.

ELW 41: PATER BENNY OVER DE MOEDIGE BOODSCHAP VAN PAUS PAULUS VI

Het woord werd eerst gegeven aan pater Benny Berrens, gastenpater van de abdij van Postel. Pater Benny is als goede wijn die rijpt. Hij spreekt alsmaar beter en het wordt alsmaar aangenamer om zijn woorden in zich op te nemen. Hij kwam de jongeren vertellen over paus Paulus VI en zijn moedige en mooie boodschap. Paus Paulus VI, geboren als Giovanni Battista Montini, is eigenlijk niet goed gekend, tenzij dan als de paus die de encycliek Humane Vitae schreef en die vervolgens door vriend en vijand werd uitgespuwd. Het is evenwel een feit dat al zijn opvolgers in het pauselijk ambt zijn encycliek hebben geaccepteerd, verdedigd en uitgediept. 

ELW 47: PATER STEFAAN LECLEIR OVER HET LEVEN EN HET LIJDEN VAN KARDINAAL THUÄN

ELW 46: NOVICE JULIE OVER WAAROM KIEZEN VOOR EELW*

ELW 46: PATER BENNY BERRENS: IK GELOOF IN GODS LIEFDE

ELW 42: SELINA DE MAEYER

ELW 42: TOESPRAAK LIESBETH

ELW 42: MICHAEL BAUWENS OVER 'LIEFDE IN WAARHEID'

ELW 41: MGR. LÉONARD OVER 'WAAROM HET ZINVOL IS DAT ECHTE LIEFDE WACHT'

23/3/2019

ELW 50:Tony & DOMINIQUE over 'de diepte van het hart'